You are currently viewing Sprzątanie w dobie COVID-19. Procedury i wymogi
Office worker in protective suit cleaning and disinfecting the work desks with disinfectants. Man sanitizing all work desks before the employees arrive to work.

Sprzątanie w dobie COVID-19. Procedury i wymogi

Nie ulega żadnym wątpliwościom fakt, że koronawirus bezpowrotnie zmienił nasz świat. Zmieniło się nie tylko podejście do naszego zdrowia, ale też do czystości i odpowiednich warunków sanitarnych. Covid-19 jest bardzo podstępnym wirusem, który potrafi przetrwać bardzo wiele. Dlatego jest taki niebezpieczny. Potrafi przetrwać także tradycyjne sprzątanie. Dlatego szczególnie ważne jest wdrożenie nowych systemów profesjonalnego sprzątania, poszukiwanie skutecznych preparatów i zwiększenie świadomości właścicieli biznesów.

Bezpieczeństwo pracowników

Przede wszystkim ważne jest zapewnienie pracownikom firm sprzątającym środków ochrony indywidualnej. Najczęściej sprzątamy w miejscach, w których przewija się duża ilość osób i ryzyko zakażenia wirusem jest wysokie. Dlatego zalecane są wyjątkowo zwiększone środki ostrożności. Poza maskami pół filtrującymi do twarzy (FFP) klasy 2 lub 3, które są absolutną koniecznością, zaleca się także osłonę twarzy lub gogle. Rękawice jednorazowe to w zasadzie atrybut najczęściej kojarzony z firmą sprzątającą. Poza tymi środkami ochrony zaleca się nawet odzież jednorazową ochronną. Mało tego – wszystkie środki ochrony są traktowane jako potencjalne źródło wirusa- powinny być więc one utylizowane.

Koronawirus – wróg numer jeden

Nie jest łatwo go zabić. Potrzeba do tego alkoholu o stężeniu aż 60-procentowym. Poza dodatkowym ubiorem i zabezpieczeniami osoby sprzątającej konieczny jest także profesjonalny sprzęt i środki czystości. Okazuje się, że zarówno dodatki zapachowe mające zabić nieprzyjemny, duszący zapach alkoholu, jak i samo jego wysokie stężenie wiele powierzchni po prostu niszczy. Dlatego warto poszukać alternatywnych rozwiązań, jak chociażby chlorku didecylodimetyloamonu. Jest on dobrą alternatywą alkoholu. Wiadomo nam, że koronawirus może przetrwać nawet ponad 48 godzin na powierzchniach o temperaturze ok. 20 stopni Celsjusza.

Konieczne zmiany

Właśnie z powodu dużej żywotności wirusa tak ważne jest wdrożenie nie tylko profesjonalnego sprzątania, ale też oczyszczanie i dezynfekcja powierzchni, z jaką mają styczność ludzie na bieżąco podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku miejsc, w których przewija się duża ilość osób. W branży spożywczej niedopuszczalna jest w tym momencie praca osoby mającej objawy choroby układu oddechowego. Wprowadzone są specjalne procedury mycia rąk, jak i zasady higieny kichania i kasłania. Zmiany dotyczą też prania wszelkich elementów tekstylnych. Muszą być one prane w 90 stopniach lub też do prania musi być dodany wybielacz, lub też inny środek odkażający przeznaczony do stosowania w przypadku wyrobów włókienniczych.