Strona główna » Polityka prywatności serwisu cleanrepair.pl

1. Postanowienia Ogólne Administratorem danych jest MENJOY sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801345, REGON: 384217756, NIP: 8992867515 (zwana dalej „Menjoy” lub „Administratorem”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia, że zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

7. Wszelkie pytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować w formie pisemnej na adres Administratora lub na adres e-mail: cleanrepair.pl@gmail.com

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, które są niezbędne do złożenia zamówienia, realizacji oferowanych usług lub skorzystania z formularzy zamieszczonych w serwisie, w szczególności (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, a w przypadku klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej), a także inne dane uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub przy pomocy innych kanałów komunikacji z Klientem.

10.  Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Elavon Financial Services Limited (sp. z o.o.) oddział w Polsce oraz PayPro S.A. (Przelewy24) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

11. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania. , Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes UrzęduOchrony Danych Osobowych (PUODO).

 

12. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

13. Dane osobowe obsługują osoby upoważnione przez nas albo obsługujący, z udziałem współpracujących współpracujemy.

14. Każdy użytkownik korzystający z Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym niniejszą Polityką prywatności.

15. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe, utrzymania i rozwoju Serwisu, świadczącym usługi doradcze oraz świadczącym inne usługi na rzecz Administratora, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu.

16. Witryna www.cleanrepair.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witrun.

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa – zapewniają, że wszystkie wywołania do serwera pochodzą z komputera Klienta,
  • podtrzymanie sesji użytkownika w formularzach, ankietach oraz w systemie płatności.
  • raportowanie źródeł ruchu,
  • badanie skuteczności działań promocyjnych,
  • reklamy Google – aby lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkowników cleanrepair.pl wykorzystuje pliki cookies, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach użytkowników na stronie. Wszystkie informacje są anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google jak również na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika za pomocą narzędzi takich jak np. Google AdWords. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z cookies Google w ustawieniach reklam (www.google.pl/settings/ads)
  • analiza z wykorzystaniem Google Analytics – aby lepiej zrozumieć działania urzytkowników nasz serwis wykorzystuje pliki cookies Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz do badania skuteczności działań promocyjnych.

17.  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie. http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

18. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

19.  Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

20. Zasady prywatności mogą ulec zmianie m.in. ze względu na zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, zmianę zakresu oferowanych usług, czy zmiany technologiczne dotyczące Serwisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze dostępna w Serwisie.