You are currently viewing Dezynfekcja w miejscu pracy a przepisy BHP

Dezynfekcja w miejscu pracy a przepisy BHP

Utrzymywania odpowiedniej czystości jest bardzo ważne we wszystkich pomieszczeniach, a zwłaszcza w wykorzystywanych w działalności biznesowej. Wpływa nie tylko na sposób, w jaki firma jest odbierana przez swoich klientów, ale także pozwala na zagwarantowanie właściwych warunków dla osób zatrudnionych i współpracujących. W związku z zagrożeniami, które niesie ze sobą możliwość rozprzestrzeniania się różnych chorobotwórczych mikroorganizmów, coraz częściej niezbędne okazuje się także przeprowadzenie dezynfekcji w miejscu pracy. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej.

Dlaczego czystość w miejscu pracy jest tak ważna?

Zapewnienie właściwych warunków pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy nakładanych przez Kodeks pracy. W grę wchodzi tu nie tylko zabezpieczenie pracowników wykonujących swoje zadania w obecności szczególnie niebezpiecznych czynników takich jak rozmaite pyły czy gazy, ale także pracy biurowej, choć w tym przypadku zagrożenia będą zupełnie inne. W większości takich sytuacji liczyć się będzie przede wszystkim sprawne oczyszczanie i wymiana powietrza, a także mycie i dezynfekcja wykorzystywanego wyposażenia – blatów biurek, sprzętu komputerowego, drzwi, ławek i krzeseł. Równie istotne będzie odpowiednie sprzątanie przestrzeni wspólnych, szczególnie jeśli są dostępne dla osób z zewnątrz. Chodzi tu o toalety, windy oraz wyjścia do budynku. Właściwe postępowanie będzie niezbędne również przy pomieszczeniach socjalnych – kuchniach czy lunch roomach.

W jaki sposób można utrzymywać czystość w firmie?

Każdy pracownik ma obowiązek dbania o swoje stanowisko pracy i utrzymywania go w czystości. W przypadku pomieszczeń biurowych będzie się to jednak zwykle ograniczało do własnego biurka. Pozostałe przestrzenie powinny być obsługiwane przez profesjonalny serwis sprzątający. Najkorzystniejsze z punktu widzenia efektywności i poziomu kosztów będzie zlecenie tej usługi wyspecjalizowanej firmie, która będzie w stanie regularnie dbać o wykorzystywaną przestrzeń open space, gabinety czy sale konferencyjne.